onsdag 27. april 2011

Fokus på elementene: jord, luft, ild og vann

 skal ta en serie på tre bilder. Du trekker en lapp med en av de fire elementene; jord, luft, ild eller vann.  Ordet du trekker skal være hovedfokuset for bildene dine.
Du står helt fritt i hvordan du nærmer deg temaet. Du skal sette bildene sammen til en felles komposisjon, bruk Photoshop.


Skriv ned 10 ord som du assosierer med elementet. Disse skal du ha i bakhodet når du er ute og fotograferer.

Vektlegg:
  • Komposisjon
  • Kontraster / likhet
  • Farger/ mye -lite
  • Nærhet / avstand til elementet du har fått utdelt
  • Motiv                                                    Astrid Bang

I denne oppgaven trakk jeg vann som det elementet jeg skulle ta bildet av. Bildene har jeg tatt forskjellige steder i Hemsedal. På det første bildet ser du smeltevann fra snø som renner nedover en steinrøys. Bildet i midten er elva som renner gjennom Hemsedal. Det siste bildet er tatt inne i skogen der en bekk blir splittet av et tre.
                                      

 
                                              Alex - vann


                                                                         Synne- Jord                                                                                                      ILD 


                                    

                                                                                  

                                                                      
                                                                  

                                                                        AV : Minh thu                                          Wahida - Ild


Jeg trakk "ild" som element. Jeg prøvde å tenke litt utenfor boksen og fremstille ilden på en litt annerledes måte. Til slutt bestemte jeg meg for å legge vekt på humør og gjenstander (indirekte måte). Ild forbindes ofte med påførelse av smerte. Den kan også forme glass etter eget ønske.

Jeg trakk "jord" som mitt element. Når jeg skulle ta bilder tenkte jeg og finne en stor gjørmepytt. Men ettersom tankegangen gikk sin vei, fant jeg jo ut at mange ting kommer fra jord. Jeg begynte å knipse i vei, og kom fram til at disse bildene viste elementet jord som jeg ser det.


Jord
Malin

Jeg trakk "jord". Bildene er tatt rundt på skolens område. Jeg valgte å også ta noen bilder av planter fordi de kommer fra jord.Jord

Linnea

Jord
Kia
Jeg har fokusert på forskjellige stadier i livene våre, og til alt som lever. Jorden har gitt oss liv, og vi vil tilslutt bli til jord selv. Jeg har fokusert på farger, og grønt går igjen i bildene.


Av Jord har du kommet
Av jord skal du lære

Av jord skal du arbeide

Og til jord skal du bliKaja

Jeg trakk elementet luft. Dette er jo en ganske krevende oppgave, grunnet det at luft ikke er en konkret ting.
Jeg valgte å ta bilder med fokus på himmel, der de forskjellige blåtonene ble en viktig faktor.


Michelle

Jeg trakk elementet luft. Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle ta bilde av, så jeg tok meg en tur til et sted ved havna der jeg visste det skulle blåse mye.


Ingeborg
Mitt element er luft. I denne oppgaven vil jeg vise hva luft kan gjøre med mennesker.
 Luft kan være det samme som vind.
På dette bildet har disse folka luft/vind i ansiktet. 

Mohammed
Vann


Carlos
Ild

Elementet jeg fikk er ild, og når jeg tenker på ild så tenker jeg på ro, ødeleggelse og kraft!